[1]
Eckstein, A.M. 1984. Rome, Saguntum and the Ebro Treaty. Emerita. 52, 1 (jun. 1984), 51–68. DOI:https://doi.org/10.3989/emerita.1984.v52.i1.714.