(1)
Ruiz de Elvira, A. Qui Non Risere Parentes. Emerita 1994, 62, 295-296.