Adkin, N. (1994). Plato or Plautus? (Jerome, Epist. XXII 30, 2). Emerita, 62(1), 43–56. https://doi.org/10.3989/emerita.1994.v62.i1.422