Prósper, B. (1994). Estudios sobre la estructura del adverbio pronominal indoeuropeo. Emerita, 62(1), 75–107. https://doi.org/10.3989/emerita.1994.v62.i1.430