Alsina, J. (1984). Aspectos actuales de la literatura griega clásica. Emerita, 52(2), 195–226. https://doi.org/10.3989/emerita.1984.v52.i2.696