Dorandi, T. (1984). Hesychius Σ 650-651 Schmidt. Emerita, 52(2), 313–315. https://doi.org/10.3989/emerita.1984.v52.i2.702