Eckstein, A. M. (1984). Rome, Saguntum and the Ebro Treaty. Emerita, 52(1), 51–68. https://doi.org/10.3989/emerita.1984.v52.i1.714