Cairns, F. (1977). Two Unidentified Komoi of Propertius I 3 and II 29. Emerita, 45(2), 325–353. https://doi.org/10.3989/emerita.1977.v45.i2.905