Eckstein, A. M. 1984. «Rome, Saguntum and the Ebro Treaty». Emerita 52 (1):51-68. https://doi.org/10.3989/emerita.1984.v52.i1.714.