Adkin, N. (1994) «Plato or Plautus? (Jerome, Epist. XXII 30, 2)», Emerita, 62(1), pp. 43–56. doi: 10.3989/emerita.1994.v62.i1.422.