Dorandi, T. (1984) «Hesychius Σ 650-651 Schmidt», Emerita, 52(2), pp. 313–315. doi: 10.3989/emerita.1984.v52.i2.702.